sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Cách Mạng Lên Đồng


lendong1

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông
Ðồng giỏi, sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng thần công?

Tú Xương


Tôi vừa nhìn thấy qua F.B hình Đền Thờ Quan Lớn Đệ Tam cao ngất ngưởng, ở giữa lòng Hà Nội.

Bức ảnh khiến tôi nhớ đến một đoạn văn mô tả cảnh “bắt đồng” trong hồi ký (Chiều Chiều) của Tô Hoài.
Tiếp tục đọc

Advertisements

26/01/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?