sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Lòng Người Qua Một Cành Hoa1 hoa

Hoá ra thời thực dân Pháp ranh giới thù địch giữa nhà nước thuộc địa với người dân không chia thành chiến tuyến quyết liệt như hiện nay giữa Đảng Cộng sản với người dân …

Hồi ký Tống Văn Công – Đến Già Mới Chợt Tỉnh


Nhiều người, hay nói cho chính xác hơn là tất cả mọi người, thường tưởng rằng bác sĩ Yersin là người đã tìm ra Đà Lạt – vào năm 1891. Tưởng như vậy là tưởng tầm bậy, hay tưởng năng thối! Nghe tôi kể đầu đuôi (ngọn ngành) nè.
Tiếp tục đọc

Advertisements

23/03/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?