sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Thi Ca, Thi Nhân & Cường Quốc   


1 thi nhan

VN là một cường quốc về thơ!
Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam


Tôi gặp Tản Đà rất sớm, ngay từ khi mới bước chân vào trường trung học nhưng hoàn toàn không để ý chi đến những câu thơ rất ngông nghênh (và cũng rất trẻ con) của cái ông già dở hơi này:

Văn dài hơi tốt ran cung mây
Trời nghe, Trời cũng lấy làm hay

Với thời gian, rồi đến lượt tôi già. Đời về chiều, đọc lại Tản Đà mới chợt nhận ra là ổng có nhiều câu thơ sao (mà) thấm thía:

– Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi

– Công danh hai chữ mùi men nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ

Tiếp tục đọc

Advertisements

06/04/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?