sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Côn Minh & Bắc Kinh


1 bac kinh

Trung Hoa (dường như) chưa từng thoát khỏi đêm trường trung cổ.

Phạm Thanh Nghiên


Gần hai mươi năm trước, tôi hân hạnh được Đại Tá Phạm Văn Liễu gửi cho mấy tập hồi ký (Trả Ta Sông Núi) cùng lời yêu cầu viết một bài giới thiệu về tác phẩm của ông. Tôi thưa lại rằng mình rất vinh dự khi được nhờ cậy. Tuy nhiên, theo công tâm, tôi sẽ góp đôi lời về những trang sách mà tác giả đề cập đến những nhân vật quá cố (Ngô Đình Diệm & Hoàng Cơ Minh) với quá nhiều hằn học.

Ông không đồng ý như thế nên chút duyên nợ, về chữ nghĩa, giữa chúng tôi đã không có cơ thành tựu. Từ đó đến nay – thỉnh thoảng – tôi vẫn được đọc thêm những cuốn hồi ký khác, của nhiều nhân vật khác.
Tiếp tục đọc

Advertisements

19/07/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?