sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Cứt Tầu


1 Tầu
Cú bấm nút thông qua Luật An ninh mạng có thể là tiếng chuông báo hiệu chấm hết mối quan hệ giữa chính quyền và người dân trong giai đoạn thoái trào của chế độ.

Thiên Điểu

Tôi biết Nguyễn Lương Bằng từ năm tôi lên mười. Một hôm cha tôi trở về khuya, mặt đăm chiêu. Ông nói nhỏ với mẹ tôi: “Anh Sao Đỏ vượt ngục rồi!”

– Anh ấy hiện ở đâu ? – mẹ tôi lo lắng.


– Đang đợi xem sao. Tụi nó lùng dữ lắm. Treo giải thưởng một vạn đồng Đông Dương cho cái đầu Sao Đỏ.


– Đã có chỗ trốn cho anh ấy chưa?


– Mình phải lo cho anh ấy thôi!


Tiếp tục đọc

Advertisements

04/07/2018 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?