sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Nỗi Buồn Vọng Các


1 Bangkok

Without national boundaries, working in unity. Thank you (from) the people of Thailand.
 Không biên giới quốc gia, hành động hợp nhất. Sự tri ân (từ) dân chúng Thái Lan.

The Nation


Nhà văn Trung Hoa Bá Dương than phiền rằng đồng bào của ông bị “dị ứng” với hai tiếng cám ơn:

“Tôi nghi rằng để có thể móc trong mồm một người TQ ra cái câu ‘cám ơn ông e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới của chúng ta thì không thể được.”

Người Thái lại hoàn toàn khác. Họ không chỉ nói mà (đôi khi) còn thể hiện sự biết ơn rất trang trọng, bằng cách chắp tay cúi đầu chỉ vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt – như khi được nhường bước lên xe buýt hay vào thang máy.

Tiếp tục đọc

31/08/2018 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?