sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Cái Quần & Cái Luật An Ninh Mạng


1 an ninh mạng

Tôi chẳng tin cái đảng ăn tàn phá hại này và bộ máy công an của nó sẽ bịt được miệng chúng tôi.

Phạm Đoan Trang


Ngày 6 tháng 12 năm 2018, trên trang nhà VOA xuất hiện một bài viết (“Chuyện Cái Quần”) thú vị của blogger Trân Văn. Câu chuyện đã được phổ biế́n khá rộng rãi nên chỉ xin ghi lại tóm tắt, đôi đoạn:
Tiếp tục đọc

31/12/2018 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?