sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Một Cái Lờ & Hai Vị Luật Sư


1 hoang duy hung

Cá trong lờ đỏ hoe con mắt.
 Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.

Ca Dao


Sinh thời Lý Chánh Trung nổi tiếng là một nhân vật hoạt bát, năng nổ và khuynh tả. Tôi có ngồi nghe ông nói về dân chủ Nhã Điển (Athenian democracy) tại giảng đường Hội Hữu, ở Trường Văn Khoa Đà Lạt, chừng cỡ nửa giờ. Thay vì chỉ dậy cho sinh viên biết qua về nền móng dân chủ đầu tiên của nhân loại – khởi thủy khoảng thế kỷ thứ VI, trước Công Nguyên –  ông dùng phần lớn khoảng thời gian ngắn ngủi này để chê trách cái thể chế dân chủ bất toàn của miền Nam.

Tiếp tục đọc

06/02/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?