sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Từ Nay Thôi Đành Xin Gọi Cố Nhân


1 SuuKyi

Cố nhân ơi biết chiều nay ta buồn!

Tnt

 Cuối cùng (hay nói chính xác hơn là cuối đời) rồi tôi cũng thấy một cây hoa gạo, mọc cạnh tường thành bao quanh Cung Điện Mandalay – kinh đô cuối cùng của vương triều Miến. Có thể vì mới đầu tháng ba, chưa tới giai đoạn mãn khai, và cũng vì tôi đứng khá xa (khoảng cách là cả một cái hào nước rộng) nên ảnh chụp những cành hoa gạo trông … không rõ nét! Kể cũng hơi đáng tiếc nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhìn được tận mắt, và (tưởng) thế cũng đã đủ vui rồi.

– Sao không đi tới gần hơn?
– Dạ, hổng dám “tới gần hơn” đâu. Theo tôi, hoa (cũng như người) nên trông từ xa thường vẫn đẹp hơn!

Tiếp tục đọc

01/04/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?