sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Nông Thôn & Nông Dân

1 Nông

Gia đình tôi đã đón nhận từ trước rồi. Đấu tranh với bọn cộng sản này thì không
thể nhanh vội được… Tôi tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng trong tương lai. Bọn
cộng sản này là bọn ăn cướp, cướp bóc của dân và hà hiếp tiếng nói của dân sẽ phải trả giá.
 
Gia trưởng Trịnh Bá Khiêm (BBC 25/06/2020)
 

Tôi tình cờ đọc được một bức thư rất cảm động của thi sỹ Nguyễn Quang Thiều (“Thư Của Đứa Con Những Người Nông Dân”) trên trang mạng của nhà văn Đào Hiếu. Xin mạn phép ghi lại đôi ba đoạn ngắn:
Tiếp tục đọc

27/06/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?