sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Tổ Quốc & Tổ Cò


1 to co

Tổ quốc thân yêu ơi có Đoàn tôi sẵn sàng
Hiến dâng người đây sức tuổi hai mươi

Xuân Giao


Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” …  được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …

Tiếp tục đọc

05/07/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?