sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Đi Sing


1 đi Sing - Copy

Mỗi năm có khoảng 3.000 người bị đưa sang Malaysia và 2.000 người sang Singapore lao động trái phép, thực sự là hoạt động mại dâm.
 
Đại Tá Lê Văn Chương, Cục Phó (C42) Bộ Công An

Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về…
Tiếp tục đọc

08/07/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?