sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Bệnh Nhân Anh Quốc & Bệnh Lý Việt Nam


1 nguoi Anh

When in Rome, do as the Romans do.
St Ambrose


Phần lớn dân Việt đều chưa đến Rome, và chắc cũng chả mấy ai rành rẽ về phong tục tập quán của xứ sở này. Tuy thế, nếu có dịp bước chân tới đây thì chắc tất cả chúng ta đều sẽ nhớ đến lời dậy của cổ nhân (“nhập gia tùy tục/đáo giang tùy khúc”) để ứng xử thích nghi, và hoà nhã với dân bản xứ.

Tiếp tục đọc

13/07/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?