sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Bọn Gù   


1 gù

Mong Đại hội 13 tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng.
PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu


Sau khi đốn hạ 6.700 cây xanh (trên 190 đường phố ở Hà Nội) ông NguyễnThế Thảo, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, đã hạ cánh an toàn cùng với tiếng thở ra (nhẹ nhõm) của rất nhiều người.

Tiếp tục đọc

01/08/2020 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?