sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Bà Hạnh

Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho biết hiện có 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam.

Nhà đương cuộc Hà Nội đối xử với họ ra sao? 

Tồ Chức Ân Xá Quốc Tế nhận định: “Các nhà tù ở Việt Nam có tiếng là quá đông và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu. Vietnamese jails are notoriously overcrowded and fail to meet minimum international standards.”

Tiếp tục đọc

16/04/2021 Posted by | Sổ tay thường dân | Bình luận về bài viết này