sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Toàn Trị & Tự Trị

Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn:

“Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Tiếp tục đọc

10/09/2021 Posted by | Sổ tay thường dân | Bình luận về bài viết này